Inspirerende og tankevækkende foredrag som føre dig igennem alt det stress indeholder. Du kommer til at kende til stress, og bliver mere bevidst om årsager og symptomer. Du får en værktøjskasse med hjem, med redskaber du kan integrer med det samme i din hverdag.

Jeg gennemgår blandt andet følgende emner: Du lærer at forstå stress, årsager og symptomer og du få opmærksomhed omkring dine stresssignaler. Du får redskaber til at håndtere årsagen til stress.

Du bliver en bedre medarbejder, leder og kollega og du bliver mere proaktiv og får større indflydelse både privat og i dit arbejdsliv.

Du kommer til at kunne udfylde en stressdagbog, som gør, at du bliver mere bevidst omkring dine egne værdier. Du kommer til at se på dit liv på en helt anden måde.

Du vil få værktøjer til at håndtere bekymringer som du kan integrere med det samme. Du bliver bedre til at være nærværende og leve i nuet, hvilke gør det nemmer for dig at fordele dine ressourcer.

Med mit foredrag kan du forebygge en stresssygemelding samt få viden omkring hvordan, du skal håndtere en tidligere sygemeldt, som skal tilbage på arbejdet.

Forsikringsforbundet logo

Vi i Forsikringsforbundets Kulturnetværk, vil gerne takke dig for det inspirerende, tankevækkende og meget lærerige foredrag du holdt for vores medlemmer.

Forsikringsforbundets Kulturnetværk

Skal vi skabe kontakt?