Samtaleterapi er en terapiform, der bruger samtaler som et psykologisk værktøj. Du vil i samtaleterapi kunne arbejde med de ting i dit liv som bekymrer dig og tynger dig mentalt. Jeg bruger i samtaleterapi teknikker fra både life-coaching og stress-coaching samt arbejder jeg både med den motiverende samtale og skygge-coaching.

Med coaching i samtaleterapien vil jeg kunne stille dig nogle reflekterende spørgsmål som skaber grobund for at se på nye mønstre og vaner som kan støtte dig i at skabe det liv du ønsker.

Skygge-coaching er kort fortalt den følelsesmæssige reaktion du får når du reagerer på en adfærd hos et andet menneske. Skygger går ud på at det vi ser i andre, er vi selv og det kan både være lyse eller mørke skygger.

I min samtaleterapi arbejder jeg også med metoder fra den terapeutisk-verden, blandt andet den kognitive-terapi, den metakognitive-terapi samt den narrative-terapi.

Den kognitive-terapi handler overordnet om at se på dine tanker, som skaber en følelse i kroppen, der giver en fysisk reaktion og skaber en adfærd. Vi ser på hvordan dine tanker kan skabe dit livsbillede og hvordan vi sammen kan justere dine tanker til det livsbillede du ønsker.

Den metakognitive-terapi handler om, at få værktøjer til at skabe mentale pauser og ikke gruble og bekymre sig så meget. Hvordan du kan lære at være til stede i nuet og sætte dine bekymringer på pause.

Den narrative-terapi handler om at se på din historie – din fortid, og hvordan den påvirker dig i dag. Det handler om at se på de overbevisninger som er dit grundfundament som menneske og vi arbejder med at omskrive din historie, hvis den begrænser dit i liv.

Kvinde med papir og kuglepen snakker med en anden kvinde siddende