STRESSCOACHING OG RÅDGIVNING

Laila toft snakkende med kunde

Stresscoaching

Gennem stresscoaching vil vi sammen arbejde målrettet hen i mod at komme din nuværende stress til livs, samtidig med at vi vil forebygge eventuel fremtidig stress.

Billede af Laila Toft

Laila Toft

Jeg arbejder med at give dig en større bevidsthed om din automatpilot. Jeg vil lære dig at om programmere dine tanker, så du får mulighed for at styre uden om stress.

Stresscoach på tavlen om at forebygge stress

Foredrag

Inspirerende og tankevækkende foredrag som føre dig igennem alt det stress indeholder. Du kommer til at kende til stress, og bliver mere bevidst om årsager og symptomer.

Skal vi skabe kontakt?

Stressspecialist Laila Toft

Jeg har, som stressspecialist, fokus på at lære dig at reflektere over tilværelsen og livet, og hvordan hvile og refleksion bliver en naturlig del af din hverdag.

Du vil lære, at fokus på dig selv, og dine egne behov, ikke er tegn på egoisme, men en nødvendighed for trivsel og balance i livet.

Stress påvirker oftest helheden i dit liv, og derfor skal vi arbejde med værktøjet ’livshjulet’, da dine kerneværdier igen skal frem i lyset.

Du skal se på hvilke værdier der er vigtige for dig, hvis du skal leve i overensstemmelse med dine kerneværdier.

Du skal arbejde med begreberne ’proaktiv’ og ’reaktiv’, og begrebet ’PYT’. Du skal arbejde med at vælge til og fra. Du skal arbejde med at være mere nærværende og at finde tilbage til dig selv.

Laila Toft

Jeg har fokus på at lære dig at reflektere over tilværelsen og livet, og hvordan hvile og refleksion bliver en naturlig del af din hverdag.

Du vil lære, at fokus på dig selv, og dine egne behov, ikke er tegn på egoisme, men en nødvendighed for trivsel og balance i livet.

Stress påvirker oftest helheden i dit liv, og derfor skal vi arbejde med værktøjet ’livshjulet’, da dine kerneværdier igen skal frem i lyset.

Du skal se på hvilke værdier der er vigtige for dig, hvis du skal leve i overensstemmelse med dine kerneværdier.

Du skal arbejde med begreberne ’proaktiv’ og ’reaktiv’, og begrebet ’PYT’. Du skal arbejde med at vælge til og fra. Du skal arbejde med at være mere nærværende og at finde tilbage til dig selv.

3 kollegaer snakker omkring stress

Når stress rammer dig og dine kollegaer

Med en aktiv indsats gennem stresscoaching og stresshåndtering, kan du få dine stressramte kollegaer langt hurtigere tilbage på arbejdet. Erfaring viser, at ved en tidlig indsats er det i høj grad muligt, at forebygge en langtidssygemelding.

Med et stresscoachingforløb får du redskaber der med det samme kan integreres i din hverdag, både arbejdsmæssigt og privat. Gennem stresscoaching vil vi sammen arbejde målrettet på at komme din nuværende stress til livs, samtidig med at vi vil forebygge eventuel fremtidig stress.

Forebyg stress & Arbejdsfastholdelse

Mit mål er, at give ledere og medarbejdere den bedste viden til, at håndtere og forebygge en langtidssygemelding med stress. En sygemelding med stress har både en stor menneskelig og økonomisk konsekvens for virksomheden. Med en åben dialog og en effektiv tidlig indsats kan stress forebygges.

Med mange års erfaring på en lang række danske arbejdspladser kan jeg minimere risikoen for, at din virksomhed får sygemeldte medarbejdere.

Laila toft i forbyggelse af stress session

Skal vi skabe kontakt?