Forebyg stress på arbejdspladsen ved at at sikre, at der er et beredskab til rådighed, hvis en eller flere ansatte er ved at rammes af stress eller allerede er ramt af stress.

Ofte vil indsatsen ifm. dette blive organiseret af en personaleafdeling, en leder eller en anden ansvarsperson.

Hvis din arbejdsplads har en forsikringsordning, er det vigtigt at finde ud af hvad den dækker over, da dette kan variere afhængigt af den gældende forsikring.

Oftest er dækningen utilstrækkelig, og skal suppleres med andre former for hjælpemidler.

Mange virksomheder har en sundhedssikring, hvor det er muligt at etablere et forløb med en stresscoach.

Hvis din sundhedssikring ikke tilbyder en person med specifikke kompetencer inden for stress, er det vigtigt at kontakte en person som besidder de rette kompetencer.

Spar mange penge ved at forebyg stress

Informér dine medarbejdere og ledere omkring stress og få etableret en stresspolitik. Så ved de ansatte, hvordan de skal reagere, hvis de oplever en ansat, som virker stresset og har ændret adfærd over den sidste periode. Det er utrolig vigtigt at du kan forebyg stress, der i sidste ende vil spare virksomheden mange penge i form af ingen sygemeldinger.

Det er nemlig ikke nok at tale om det i afdelingen – der skal også handles, hvis en sygemelding skal forebygges.

Nogle virksomheder vælger at stille en stresscoach til rådighed for ansatte på arbejdspladsen, hvor andre virksomheder blot vælger at informere ansatte om stressforebyggelse og håndtering gennem foredrag eller workshops.

Skal vi skabe kontakt?

Skal vi skabe kontakt?