Fokus på vejledning, støtte og hjælp til selvforsørgelse

  • Styrke stabilitet og struktur med hverdagsmestring
  • Belyse dine udviklings muligheder mht. uddannelse eller beskæftigelse
  • Fastholdelse i arbejde eller uddannelse
  • Synliggøre barriere og personlige udfordringer
  • Samtalepartner mhp. udvikling til selvforsørgelse
  • Etablering af praktik og arbejdsprøvning

Skal vi skabe kontakt?