Fra sygemeldt til raskmeldt

Med en tidlig indsats blev en fuldtidssygemelding forebygget . Jeg blev kontaktede af HR Chefen som fortalte mig, at jeg vil blive kontaktet af en leder, som har en medarbejder som var deltidssygemeldt. De var bekymret og ønskede jeg deltog til et møde. Jeg deltog til et møde med den sygemeldte og lederen. Vi forventningsafstemte

Sidste Ny forskning

Sidste nye forskning inden for stress, blev jeg præsenteret for i går aftes af læge Peter Qvortrup Geisling. Det er skræmmende nyheder. 21.000 dør af stress om året. ½ million henvender sig hos lægen om året grundet stress og overbelastning. 1 million danskere føler sig presset. 50 % bliver langtidssyge. Årsager: Hjernen bliver 50 %