Jeg kan hjælpe dig

Jeg har specialiseret mig i at hjælpe privatpersoner og virksomheder til at lære at takle stress. Jeg har hele tiden fokus på, at udvikle mig inden for den ny viden omkring stress. Derfor deltager jeg løbende på kurser og uddannelser. Stress går ikke over af sig selv, det kræver de rette redskaber samt støtte.

Forebyg stress

Informer dine medarbejdere og ledere omkring stress og få etableret en stresspolitik. Så ved de ansatte hvordan de skal reagere hvis de oplever en ansat som virker stresset og har ændret adfærd over den sidste periode. Det er nemlig ikke nok at tale om i afdelingen, det kræver handling.

Tankevækkende foredrag

Inspirerende og tankevækkende foredrag som føre dig igennem alt det stress indeholder. Du kommer til at kende stress, at blive mere bevidst om årsager og symptomer. Du får en værktøjskasse med hjem med redskaber du kan integrer med det samme i din hverdag.

" Et af de lykkeligste øjeblikke er når du finder modet til, at give slip på det du ikke kan ændre"

Hvad fortæller mine glade kunder

IKEA GENTOFTE

”Fantastisk oplevelse”

”At lave en stress strategi og indføre workshops om stress kan i første omgang være en svær beslutning. Der er mange overvejelser i forbindelse med beslutningen, men det var en fantastisk oplevelse at have den første workshop med alle vores ledere.

Jeg kan kun anbefale at tage emnet stress op, få lavet en strategi, fjerne tabuet og gøre det til en del af et sundt arbejdsmiljø.”

Judith Passer HR Manager

 

BIOSECTOR A/S

I forbindelse med en stress-relateret sygemelding har Laila ydet værdifuld coaching, der har bidraget til at få medarbejderen tilbage i arbejde. Laila har samtidig givet medarbejderen en række mentale værktøjer og udarbejdet en fastholdelsesplan, der skal minske risikoen for at stressen skal gentage sig. Laila har igennem hele forløbet været meget professionel, fleksibel og behagelig at samarbejde med.

Peter Bonde Jørgensen Product Manager Brenntag Biosector A/S

HAMELIN A/S

”Etablering af en stresspolitik”

”Laila Toft har hjulpet os med at få sat en dagsorden omkring stress samt formidle en værktøjskasse og en stresspolitik.

Ledelsesgruppen var forsigtige i forhold til at starte dialogen og bekymret for om stress ville eskalere internt.

Resultatet har været meget positivt, da det nu er forankret i organisationen, at vi alle har et ansvar som ansat, kollega og ledelse. Og det er vigtigt, at reflektere over, tale om og håndtere ubalance.”

Pia Hangaard HR Manager

 

Bliv stressfri og få mere overskud på 9 uger.

Stress er en tilstand og kroppens reaktion på en belastning. Når du bliver stressede, kommer din kroppen i alarmberedskab. I daglig tale bliver stress ofte brugt som udtryk for travlhed. Det er vigtigt at være opmærksom på at stress og travlhed ikke er det samme. Du kan godt have travlt uden at have stress. Stress skal behandles og går ikke væk af sig selv.

Oplever du tilstrækkelig store belastninger eller mange belastninger over en længere periode, kan du gå ned med stress. Og det er uanset hvor robust du ellers synes at være. Stress er en ubalance som fortæller dig, at du lever uhensigtsmæssigt.

Symptomer på en overbelastningsreaktion kan både være fysiske, psykiske og adfærdsmæssige. Du har tendens til at tænke at stress som noget du får på arbejdet, men det kan både være ting på arbejdet og i privatlivet, der ligger til grund.  Vi oplever ting forskelligt og kan derfor ikke altid vide , hvad andre oplever som stress.

Når der er balance mellem de ressourcer, du har til rådighed og de udfordringer og krav, du møder i dit liv, har du det godt. Når du bliver stressede, er det fordi de krav og udfordringer, du oplever er større end de ressourcer og handlemuligheder du har til rådighed. Eller sagt på en anden måde: Du bliver stressede når du ikke synes, du kan magte det du skal.